Datorsäkerhet

Skydda din dator

Så gör du för att skydda din Windows 8-dator.

25 juni 2013

Det är mycket nytt i Windows 8 och det som inte är nytt har flyttat runt, men det är viktigt att ta sig tiden att leta fram funktionerna i vår lista och kontrollera att de är påslagna och uppdaterade. En av de viktigaste komponenterna är brandväggen. I Windows 8 har den integrerats med Microsoft Security Essentials, och det är här du kan aktivera eller avaktivera brandväggen efter behov. Genom färgkodningen i Microsoft Security Essentials kan du se hur datorn mår, grönt betyder att allting är okej medan gult och rött innebär att programvaran hittat något. Klickar du på ikonen visas mer information och förslag på åtgärder. Du kan välja att låta datorn hantera hot automatiskt genom att klicka på fliken "inställningar" och välja "Standardåtgärder".

Om du misstänker att du blivit smittad av ett virus är det lämpligt att köra en fullständig genomsökning. Öppna Microsoft Security Essentials så kommer du till fliken "Hem". Du kan välja en "Snabb" eller "Fullständig" genomsökning, och sedan klicka på "Sök igenom nu". Den fullständiga sökningen tar något längre tid och kan göra datorn lite seg, men den letar igenom precis alla filer efter virus och rensar dem. Snabbgenomsökningen söker efter virus på de platser där de troligtvis gömmer sig. Detta är ett bra val när du bara vill kontrollera hur datorn mår. Microsoft Security Essentials genomför som standard en genomsökning av datorn en gång i veckan när du förmodligen sover. Förhandsinställningen är 02:00 på söndag morgon. Om du vill ändra den tiden öppnar du Microsoft Security Essentials och klickar på fliken "Inställningar". Under "Schemalagd sökning" kan du ändra både dag och tid samt typen av genomsökning.

Även externa enheter kan vara angripna, så ta för vana att skanna dina USB-hårddiskar och USB-minnen. För att göra det öppnar du Microsoft Security Essentials och klicka på fliken "Inställningar". Gå till "Avancerat" och klicka på alternativet "Sök igenom flyttbara enheter". När sökningen körs, genomsöks också de flyttbara enheter som är anslutna till datorn. Om du vill köra en sökning direkt, går du tillbaka till fliken "Hem" och klickar på "Sök" igenom nu.

För att ytterligare öka säkerheten bör UAC (User Account Control) vara inställt på att be om tillåtelse innan program installeras på datorn, eller innan vissa typer av appar som skulle kunna vara skadliga öppnas. När ändringar ska göras på datorn som kräver administratörsrättigheter meddelas du av UAC så att du får möjlighet att godkänna ändringarna. UAC kan på det viset hjälpa dig förhindra att virus gör oönskade ändringar. Du hittar UAC genom att trycka Windowstangenten och skriva "Åtgärdscenter". Välj "Inställningar" ifrån sökresultatet till höger. I Åtgärdscentret hittar du inställningar för vilka säkerhetsprogram du vill köra, vilka inställningar du ska ha samt hjälpfiler om du skulle råka köra fast.

Kanske är du intresserad av...