KOM_SV_170917-NR1_E_Find_skjulte_programmer_Web

Ta fram serienumren från installerade program

När du köper en ny dator och vill installera dina gamla program behövs det ofta ett serienummer. Har du inte kvar originalkartongerna kan du få fram serienumren från installationerna i den gamla datorn.

27 december 2013

Det är inte alltid så lätt att få med allt när man ska flytta från en gammal dator till en ny. Dokument av olika slag är enkla att flytta, men det är en helt annan sak med programmen. Det är här som LicenseCrawler kommer in i bilden. Det används för att ta fram en lista med serienumren till de program som finns i den gamla datorn.

Kanske är du intresserad av...