Förstöra SSD

Ny säker SSD

Ny lösning bryter sönder stulna lagringsenheter.

2 oktober 2014

Det brittiska företaget SecureDrives har lanserat en ny säkrare version av SSD-enhet, som primärt vänder sig för datorer som används för att förvara affärshemligheter eller används hos myndigheter som hanterar känslig information. SSD-enheten heter Autothysis128t och erbjuder kryptering och tvåstegsautentisering, men dessutom en inbyggd mekanism som fysiskt spräcker och förstör NAND-kretsarna som lagrar all data, vilket gör det i det närmaste omöjligt att få ut någon information.

Självförstöringen kan konfigureras för att aktiveras på flera olika sätt, blanda annat när någon försöker att fysiskt manipulera enheten eller om SATA-kopplingen störs. Man har även byggt in GSM och batteri i enheten, vilket gör det möjligt att skicka ett SMS för att förstöra enheten oberoende av var den befinner sig, och som extra komplement kan mekanismen triggas när det inbyggda batteriet tar slut.

Bortsett från säkerhetsfunktionerna är det en relativt medelmåttig SSD med läs- och skrivhastigheter på uppemot 127 respektive 120 MB/sek. Lagringskapaciteten på Securedrives Autothysis128t är 128 gigabyte och den kostar 1 20 brittiska pund. Något svenskt pris finns ännu inte.

Kanske är du intresserad av...