hvor_sikker_er_din_pc_komse_052012

Hur säker är din pc?

Om du har skyddat din pc mot olyckor och intrång kan du koppla av och njuta av alla möjligheter. Vi gör en totalkoll av säkerheten hos en anonym läsare så att du kan jämföra med din egen dator.

20 mars 2012

Ladda ned hela artikeln och läs mer om säkerhet.

Säkerhet är kanske inte det mest spännande ämnet att skriva om, men i gengäld är det nog det allra viktigaste. Med utgångspunkt i en genomsnittlig läsares dator fokuserar vi på din säkerhet.

Använd vår checklista för att kontrollera säkerheten i din dator.

Spara lösenorden säkert KeePass är ett program som kan spara alla dina lösenord och skydda dem i en krypterad databas. På KeePass webbplats hittar du också varianter som passar din smarta telefon. > Hämta KeePass Password Safe

Kanske är du intresserad av...