Google Apps sphere

Googles molntjänst förloraren

Även Förvaltningsrätten dömer ut Googles tjänster.

22 juli 2014

I september 2011 riktade Datainspektionen skarp kritik mot Salems kommun och deras användande av Googles molntjänst. Datainspektionen menade bland annat att avtalet kommunen tecknat gav Google allt för stort utrymme att behandla personuppgifter för egna syften.

Nu har ärendet hittat hela vägen till Förvaltningsrätten, som går på Datainspektionens linje och slår fast att den Google-molntjänst som kommunen använder strider mot personuppgiftslagen. Enligt Datainspektionen finns det ett par kommuner till som kan se fram emot fällningar eftersom de använder Google apps där ser de samma brister. Bland annat kan inte Google garantera att personuppgifter som raderas verkligen försvinner. Google kan heller inte sätta upp någon maximal tid för när de raderar personuppgifter som kommunen tagit bort. Avtalet ska dessutom ha innehålla ganska vida skrivningar som innebär en möjlighet för Google att använda personuppgifterna för egna ändamål.

Kanske är du intresserad av...