Serverhall

Förstärker säkerheten

Microsoft tar strid mot statligt snokande.

10 december 2013

Microsoft har, efter den senaste tidens debatt om säkerhet och statlig övervakning av kunddata, gått ut med långtgående planer för att hålla nyfikna ögon borta från kundernas information. Det var i samband med att det uppdagades att flera stora företag, däribland även Yahoo, Google och AOL, övervakats av den amerikanska staten som Microsoft började ta mått och steg för att säkerställa kundernas integritet.

  • Många av våra kunder ser allvarligt på att staten övervakar internet, skriver juridiske rådgivaren Brad Smith. Därför vidtar vi mått och steg för att försäkra oss om att staten använder lagliga metoder hellre än brutalt våld för att komma åt kunddata.

Bland annat kommer Microsoft att stärka krypteringen över alla sina molntjänster, vilket inkluderar Xbox One, SkyDrive, Outlook och Office 365. Data som skickas mellan kund och tjänst eller flyttas mellan olika datacenter kommer att krypteras. Microsoft kommer också att vara mycket öppnare med när myndigheterna tvingar dem att dela användardata genom domstolsbeslut samt ta öppen strid emot så kallade munkavlebeslut, det vill säga när myndigheterna försöker komma åt data och samtidigt försöka tvinga företagen att tiga om det.

  • Vi vill försäkra oss om att viktiga frågor om myndigheternas rätt att komma åt användardata tas av domstolarna snarare än av teknologisk överlägsenhet. Och vi är beredda att stärka säkerheten globalt, eftersom problemet är globalt till naturen.

Kanske är du intresserad av...