Facebook med förstoringsglas

Facebook vet vem du är

Program får det sociala nätverkets användare att avslöja sig själva.

13 mars 2013

En studie vid Cambridgeuniversitetet visar att användare av det sociala nätverket Facebook avslöjar mer om sig själva än de tror, främst via de så kallade Gilla-knapparna. Totalt deltog 58000 frivilliga användare i USA i studien, och via ett framtaget analysprogram försökte forskarna enbart via Gilla-funktionen skapa profiler av användarna. Resultatet blev att det i 88 procent av fallen gick att identifiera användarnas sexuella läggning, särskilja om användaren var svart och vit i 95 procent och korrekt avgöra användarens politiska åsikter i 85 procent av fallen. Man lyckades även med 73 procents exakthet avgöra om användare hade någon form av drogmissbruk.

Enligt Michal Kosinski, som är en av forskarna bakom studien, säger i ett uttalande att det skulle kunna bli ett hot mot den personliga integriteten som organisationer skulle börja utnyttja den typen av verktyg för att ta reda på politiska åsikter eller sexuell läggning, framför allt eftersom informationen tas fram med hjälp av information som användaren ofta omedvetet har delat med sig av.

Kanske är du intresserad av...