Blixt

Datorn känsligast vid åska

Hemelektroniken som först slås ut vid åskoväder.

31 juli 2014

Åskvarningarna kommer på flera håll i landet och med ökande antal blixtnedslag kommer också ett stigande antal anmälda åskskador. Försäkringsbolaget Folksam presenterar 2013 års siffror, och ingenting går sönder så ofta som datorer och tv. Hela 60 procent av alla skador som anmäldes förra året gällde dator, skrivare och andra tillbehör eller tvapparater. På andra plats med 7,9 procent hittar vi telefonen. Även lampor, mikrovågsugnar, telefonladdare, musikanläggning, tv-spel och vitvaror finns med på listan över åskskadad hemelektronik men inget lika olycksdrabbat som dator och tv.

Så skyddar du hemelektronik vid åska:

  • Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten.

  • Dra också ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används.

  • Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag.

  • Glöm inte att även dra ut nätverkskablar (det räcker med den som går från internet in i modemet) och telefonsladdar till marktelefoner - blixten kan slå ner i andra kablar än elledningar.

Kanske är du intresserad av...