Symantec delas

Antivirusjätte delar rörelsen

Ekonomiska bekymmer kan bädda för uppköp.

10 oktober 2014

Amerikanska Symantec är det senaste av de stora teknikföretagen att meddela att de tänker dela företaget. Tidigare i veckan meddelade Hewlett-Packard, eBay och Yahoo att de tänker knoppa av delar av sina företag, för ökad flexibilitet och rörlighet gentemot en ytterst rörlig marknad.

Rörelseresultatet för Symantec har under senaste redovisningsåret fallit med nästan 20 procent och lönsamheten sjunkit med 3 procent, vilket motsvarar 6,7 miljarder dollar. Företaget har sedan 2012 avskedat två verkställande direktörer efter att försäljningen sjunkit och de tappat marknadsandelar till konkurrenterna. Delningen av företaget, i ett bolag som satsar på antivirus och ett som satsar på lagring, kan möjligen göra det mer intressant för uppköp av till exempel Cisco som är världsledande på nätverkslöningar eller NetApp, världens största datalagringsföretag.

Kanske är du intresserad av...