Läs också

Ikoner komse 182015

Gör egna ikoner

3_skærmen_komse_012015

Se alla öppna program

Det kan vara svårt att behålla kontrollen över alla öppna program i Windows om många är i gång samtidigt. Med rätt verktyg blir det betydligt mer överskådligt.

25 december 2014

Windows är gjort för att köra flera program samtidigt. Men arbetar man med många program i gång samtidigt blir det snabbt onödigt krångligt att byta mellan dem på vanligt sätt. I Windows finns det ett par smarta sätt att med kortkommandon byta mellan de aktiva programmen. Genom att hålla Alt-tangenten nedtryckt och trycka på Tabb visas en lista med de aktiva programmen och det är bara att hålla Alt nedtryckt och trycka på Tabb tills rätt program är valt. När tangenterna släpps byter Windows till det valda programmet.

Med BetterDesktopTool går det att med ett kortkommando sprida ut alla öppna fönster över skrivbordet, så att det faktiskt går att se vad de innehåller. Därefter är det lätt att välja det program du vill jobba vidare med.

> Hämta BetterDesktopTool

Kanske är du intresserad av...