Mapper kom 142015

Flytta filer till ny mapp med ett klick

Med det lilla programmet Files 2 Folder går det snabbare och enklare än någonsin att sortera in filer i nya mappar.

11 september 2015

Det finns många små program som tillför nya och praktiska funktioner till Windows. Ibland är dessa funktioner så bra att man kan undra varför de inte finns där från första början. Ett sådant exempel är det lilla programmet Files 2 Folder, som installeras i Windows högerklicksmeny. Med hjälp av programmet går det sedan att skapa en ny mapp och flytta filer till den enbart genom att högerklicka på ett eller flera dokument. Det gör det otroligt mycket enklare att exempelvis sortera bilder.

Hämta Files 2 Folder

Kanske är du intresserad av...