skrue komse 092015

Sätt full fart på programmen

Vissa program kan behöva mer prestanda när de arbetar för fullt. Med programmet Full Throttle Override går det att själv bestämma hur mycket enskilda program ska få av processorns prestanda.

8 juni 2015

Även med den snabbaste datorn på marknaden går det inte att helt eliminera väntetider vid mer krävande arbete. Det beror på att det program som behöver processorns beräkningskraft konkurrerar med en massa andra program som står i kö till processorn. För att frigöra mer kraft går det att ändra datorns energialternativ till att prioritera prestanda. Nackdelen är att datorn drar mer ström och blir varmare så länge funktionen är aktiverad. Det är också ganska krångligt att hålla på och ändra energialternativen hela tiden.

Full Throttle Override är ett program som gör det möjligt att bestämma vilka program som ska prioriteras av processorn för att på så vis bli snabbare. Det är ett enkelt sätt att dra ner väntetiderna vid datorn. Full Throttle Override är mycket enkelt att använda för att effektivisera arbetet.

> Hämta Full Throttle Override

Kanske är du intresserad av...