MS-Office-beta-03.jpg

Smarta funktioner i Office 2010

Vi har kört betaversionen av Office 2010, vilket innebär att ingenting av det vi skriver om är slutgiltigt. Det ger dock en fingervisning om vad som är att vänta. Val och funktioner är enklare att hitta i den nya versionen. Det gäller särskilt de nya funktionerna för att förhandstitta på saker och ting innan man bestämmer sig.

2 februari 2010

Ute till sommaren En annan nyhet är Backstage, som ersätter Arkivmenyn. Det ska bli enklare att spara, skriva ut och namnge filer än i den traditionella menyn. Användaren får mer hjälp beroende på vad som ska göras.

Det går också att kontrollera hur ett dokument är att läsa för synskadade. Programmen i nya Office kan gå igenom dokumenten för att bedöma vad som kan vara svårt att läsa för människor med nedsatt syn eller något annat handikapp. Funktionen varnar till exempel för om texten är satt med för liten stil eller om den har en färg som kan vara svår att tyda.

Med den förbättrade förhandsvisningen av utskrifter går det att justera dokumentet innan det skrivs ut. På så sätt behövs inte massor med utskrifter som sedan ska rättas och skrivas ut igen.

Klippa och klistra En annan intressant nyhet i Office 2010 är att det går att se hur något som har kopierats från ett dokument ser ut i ett annat. Har du någon gång försökt att kopiera en tabell i ett Excelark för att sedan klistra in det i ett Worddokument, vet du vilka problem som kan dyka upp. Det ska det vara slut med nu. Det går nämligen att förhandstitta på det som ska klistras in, innan det klistras in i dokumentet. Man kan behålla det ursprungliga formatet, ta bort färger ur en tabell, bara behålla texten och så vidare.

Även behandlingen av bilder i olika dokument har förenklats. Det ska bli lättare att hitta alla verktyg och funktioner och återigen går det att se vad som händer med bilden innan den klistras in på sidan. Det ska även vara lättare att anpassa bilden efter texten med en rad mallar, som kan anpassas efter hur du vill ha det.

Ljudanteckningar OneNote är ett program som snart är populärare än PowerPoint. Programmet kan beskrivas som ett digitalt anteckningsblock och det kom i sin första version redan år 2003. I OneNote 2010 går det till exempel att lägga till en bild eller en del av en webbsida i anteckningarna. Genom att dra med musen markeras det som ska tas med i anteckningen och sedan läggs det in i programmet.

Det går även att spela in ljud, till exempel via den inbyggda mikrofonen i en bärbar dator, och lägga till ljuden i anteckningarna.

Videoredigering i PowerPoint är en annan intressant nyhet för alla som älskar spektakulära presentationer. Behöver du bara visa 30 sekunder av ett längre klipp redigerar du klippet direkt i programmet.

En nyhet i e-postprogrammet Outlook är knappen Ignorera, som kan användas för att strunta i brev om ett visst ämne. När du markerar ett brev och klickar på knappen ignoreras alla nya brev med samma ämne. I nya Outlook går det också att skapa mer iögonfallande brev än tidigare. Breven kan byggas upp med mallar i form av SmartArt och det går att använda teman om du vill att breven alltid ska se ut på ett visst sätt.

Läs mer i rutan till vänster om du vill se fler av nyheterna i Office 2010. Vad nya Office kommer att kosta är ännu oklart.

Kanske är du intresserad av...