LibreOffice är ett gratisalternativ till Microsoft Office.

LibreOffice är ett gratisalternativ till Microsoft Office.

© LibreOffice

Nytt och bättre Office-paket

LibreOffice är det fira alternativet till Microsoft Office. Nu kommer programsviten i en ny version med många smarta funktioner.

9 februari 2017 av Anders Daugaard

Den fria kontorspaket LibreOffice har kommit i en ny version och programmen har fått fler funktioner än någonsin tidigare. Den nya versionen heter LibreOffice 5.3 och eftersom den finns på svenska är den ett bra alternativ till Microsoft Office.

LibreOffice innehåller ordbehandlingsprogrammet Writer, kalkylprogrammet Calc, Impress för presentationer och Draw, som är ett ritprogram för illustrationer och grafiska dokument.


Här är några av de nya funktionerna:

- Kortkommandon visas bland annat i högerklicksmenyn.

- Pdf-filer kan sättas in i dokument som om de vore bilder.

- Det går att signera pdf-dokument.

- I Writer går att ändra typografi i mallar.

- Nya och förbättrade celltypografier i Calc.


Nytt menysystem

En av de mest iögonfallande nyheterna är det nya användargränssnittet. Menyerna har moderniserats med något som kallas Notebookbar, som har vissa likheter med menyfliksområdet i Microsoft Office.

Det klassiska menysystemet finns kvar även när Notebookbar är aktiverat. Observera att detta är en del i de experimentfunktioner som finns i den nya versionen och som därför varken är översatta eller helt färdigutvecklade.


Aktivera Notebookbar:

1. Starta Writer eller något av de andra programmen i LibreOffice.

2. Öppna menyn Verktyg och klicka på Alternativ….

3. Under LibreOffice i listan till vänster markerar du Avancerat.

4. Bocka för Aktivera experimentella funktioner. Klicka på OK och på Starta om nu. Programmet startas nu om.

5. Öppna menyn Visa, klicka på Toolbar layout och klicka på Notebookbar.


Hämta den senaste versionen av LibreOffice från Fördelszonen.

Fördelszonen

Kanske är du intresserad av...