Excel_se

Kom i gång med Excel

Det spelar ingen roll om du vill ha kontroll över hushållsbudgeten, företagets ekonomi eller lån och amor teringar för huset. Med kalkylbladet Office Excel har du alltid överblick. Om du följer med i Excelskolan har du snart lärt dig hur just du kan använda det.

25 mars 2015

Hör du till den kategori människor som börjar flacka med blicken när ordet kalkylblad kommer på tal? Då måste du fortsätta läsa här. I det här första avsnittet av Excelskolan börjar vi med en rundtur för att bekanta oss med programfönstret, och sedan tar vi en titt på de grundläggande elementen och begreppen i alla kalkylblad. Vi visar hur ett kalkylblad är uppbyggt och lär dig att jonglera med celler, kolumner och rader. Vi börjar också skriva in tal och göra de första och enklaste beräkningarna med programmet. Välkommen till skolbänken!

Kanske är du intresserad av...