DAB vinner terräng

Engelsmännen har redan köpt 1,4 miljoner DAB-mottagare. I Norden har vi hamnat på efterkälken, det såldes bara 40 000 DAB-mottagare i fjol.

2 mars 2005

DAB är den digitala efterträdaren till FM-bandet, med bättre ljudkvalitet och så gott som helt brusfri. I England har försäljningen av DAB-apparater gått om försäljningen av gammaldags analoga radioapparater. Priset på de digitala underverken förväntas sjunka i år och det kommer att innebära en ännu större försäljning av DAB-mottagare i England, skriver BBC.

I Norden har DAB haft svårare att slå igenom. Försäljningen nådde dock upp till 40 000 i fjol. Merparten såldes i Danmark, men cirka 1000 svenskar, 5000 norrmän och 27 finnar investerade i en digital radio 2004. Om de sjunkande priserna i England sprider sig till Norden, kan det ju hända att försäljningssiffrorna följer efter.

Kanske är du intresserad av...