Folding@home
Coronavirus

[email protected] använder din pc för att ta reda på hur coronaviruset fungerar.

© CDC

Hjälp till att hitta botemedel mot coronaviruset

Dela din dator med forskarna och hjälp dem att hitta ett botemedel mot coronaviruset.

Beräkningskraften i en dator utnyttjas sällan fullt ut. Nu kan du använda överskottet i din pc för att hjälpa till att hitta ett botemedel mot coronaviruset Covid-19.

Det är organisationen [email protected] som vil ha hjälp från världens alla datoranvändare att slå tillbaka mot viruset.

[email protected] utför enorma beräkningar på modeller av komplexa proteiner för att försöka förstå hur Covid-19 fungerar.

Covid-19 är utformat så att det sätter sig fast i lungorna. Forskarna har ännu inte klart för sig hur viruset fingerar. Målet med forskningen är att hitta ett sätt som förhindrar att coronaviruset påverkar lungvävnaden hos smittade patienter.

> Läs fler nyheter om coronaviruset

Låt din dator hjälpa till

Det speciella med [email protected] är att organisationen inte har några superdatorer för att utföra forskningen.

I stället delas beräkningarna upp i små bitar som distribueras till lediga datorer över hela världen.

Med hjälp av ett litet program från organisationens hemsida kan även din dator ta emot en liten bit och utföra beräkningar.

Du bestämmer själv hur mycket av processorns kraft som ska läggas på uträkningarna och programmet från [email protected] kan ställas in att ta paus när datorn används till annat.

Samarbete med Sony och Nvidia

När din dator har räknat klart skickas resultatet till [email protected] server, och nästa bit att räkna på hämtas hem.

[email protected] började som ett projekt på Stanforduniversitetet i Silicon Valley, men i dag drivs det från Washington University i St. Louis, Washington.

Projektet har utvecklats i samarbete med bland andra Sony och Nvidia.

Vill du vara med och bekämpa Covid-19 kan du hämta programmet till Windows, Mac eller Linux.

Läs mer på [email protected] hemsida (engelsk sajt).

Kanske är du intresserad av...