Assassins Creed Revelations

Datorspel inte till orsak till aggressiva barn

Statens medieråd pekar på dåliga hemförhållanden i ny rapport.

14 december 2011

Statens medieråd har presenterat rapporten "Våldsamma datorspel och aggression", där man sammanställt 106 studier på området gjorda mellan 2000 och 2011. En av slutsatserna är enligt Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens mediaråd, att studier som påvisar statistiskt säkerställda samband mellan våldsamma datorspel och aggressivitet i samtliga fall har svagheter i studierna.

"Det är vansinnigt att man i vissa fall dragit slutsatser utan att väga in andra faktorer – som om våldsamma dataspel är det enda som finns i världen", säger Dalquist. "I dessa fall har man sett att det finns bakomliggande förklaringar, framför allt familjeförhållanden med brist på kommunikation, hård disciplin och konflikter", säger Dalqvist. "Man kan även se psykisk ohälsa hos barnet. Dessa faktorer gör barn mer benägna att spela dataspel och ger även en högre aggressionsnivå. Det är ställt utom rimlig tvivel."

Det finns därmed inga bevis på att det är spelen som gör barnen aggressiva, utan snarare att aggressiviteten och intresset för våldsspel orsakas av andra faktorer. Ulf Dalquist vill ändå poängtera att man bör vara försiktig och att föräldrar bör ta större ansvar för sina barns spelande. "Det finns gott om spel som inte är till för barn, precis som det finns litteratur och film som inte barn ska läsa eller se. Vi engagerar oss inte i deras dataspel. Det handlar kanske inte om hur mycket våld ett spel innehåller utan vad spelet uttrycker för värderingar. Ett spel kan vara bra, trots att det innehåller mycket våld, men helt förkastligt fastän det inte har något våld."

Kanske är du intresserad av...