NeuroRcer

Datorspel förbättrar hjärnkapaciteten

Stora förbättringar i minneskapacitet även hos äldre.

10 september 2013

Forskare i San Fransisco publicerade i dagarna en studie där de visade att de har kunnat bromsa åldrandets negativa effekt på hjärnan, genom spel. Studien visade att det tredimensionella racerspelet NeuroRacer som testades förbättrade kognitiva egenskaper så som koncentrationsförmåga och närminne även hos äldre försökspersoner så pass mycket att effekten spillde över även i vardagliga sammanhang.

Forskarna rekryterade 46 personer mellan åldrarna 65 och 85, och lät dem genomgå en 4-veckors träningsperiod där de fick spela racingspelet. Svårighetsgraden ökade allt eftersom de blev bättre på spelet och efter träningsperiodens slut hade de förbättrats så pass mycket att de fick högre poäng än 20-åringar som spelade spelet för första gången. Effekten satt i även sex månader efter försöket avslutades. Påståendet att närminne och koncentrationsförmåga skulle vara statiskt och omöjligt att träna anser forskarna vara felaktiga, och nu börjar arbetet med att försöka hitta vägar att anpassa träningsmetoderna för till exempel personer med ADHD eller depression.

Kanske är du intresserad av...