Maskförsedd man på tunnelbanan

Appar i kampen mot covid-19.

Corona spåras via appar

I kampen mot coronaviruset håller EU på att ta fram en ny app. Apple och Google gör något liknande, men Sverige tvekar.

Snart kanske mobiltelefonen kan bli ett verktyg för att stoppa coronasmittan.

Flera länder håller på att ta fram appar som varnar om man kommer nära någon som är smittad.

Även Apple och Google jobbar på teknik som ska minska smittspridningen. De båda företagen jobbar nu tillsammans med att ta fram teknik som ska hjälpa till i kampen mot Corona.

I Sverige har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, jobbat på en liknande app, men just nu pågår det en debatt om huruvida det går att samla in data anonymt även om alla loggar i appen med Bank-ID.

> Mer att läsa: Bot mot covid-19 skapar superdator

Apples och Googles corona-app

Apple och Google samarbetar för att ta fram en gemensam teknik i kampen mot covid-19.

Planen är att myndigheter världen över ska kunna använda tekniken för att spåra coronaviruset bland medborgarna.

Tekniken använder Bluetooth för att skicka ett hemligt personligt ID-nummer till alla telefoner inom en viss radie, som innehåller samma app. Numret ändras varje dygn för att försvåra identifiering.

Har du varit i närheten av en smittad person, registreras det av appen. Informationen skickas vidare till alla du möter.

Du får ett meddelanden att du riskerar att ha smittats.

Apple och Google tror att arbetet är klart i mitten av maj. Därefter vill de samarbeta med myndigheter världen över för att implementera tekniken i lokala appar.

> Mer att läsa: Google delar data för att bekämpa coronaviruset

Svenska corona-appen

Just nu är det osäkert om det blir någon svensk app. Det beror på flera saker.

Bland annat finns det en oro för att det inte går att anonymisera data när användarna loggar in med Bank-ID.

Andra uttrycker oro för att den data som samlas in kommer att sparas på molntjänster som drivs av amerikanska företag. De lyder under amerikansk lag och det innebär att amerikanska myndigheter skulle kunna tvinga till sig informationen. I Sverige har vi väldigt strikta regler för hur personuppgifter får behandlas och lagras.

För närvarande finns det ingen information från MSB om och när en app eventuellt kan vara tillgänglig.

Europeiska corona-appen

Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing, eller PEPP-PT, är namnet på den gemensamma europeiska satsningen. Det rör sig om en sammanslutning av forskare som arbetar med tekniker för att spåra covid-19.

PEPP-PT togs till en början emot med öppna armar av europeiska forskare och regeringar, men problem med människors anonymitet har fått en del kritik.

Apple nekade att PEPP-PT skulle få kringgå iPhones systeminställningar på grund av sekretessproblem.

Efter detta har bland andra Tyskland valt att vänta på Apples och Googles lösning.

> Mer att läsa: Coronabedrägerier

Kanske är du intresserad av...