Bibliotek

Vatikanen vill framtidssäkra unikt bibliotek

Planerar att skapa digitala kopior av 80000 historiska manuskript.

11 mars 2013

Projektet är en del i det så kallade Information Heritage Initiative, som handlar om att skydda stora delar av det globala kulturarvet genom att lagra det i digital form. En av de första delarna blir att digitalisera det så kallade apostoliska biblioteket i Vatikanen, ett av de äldsta biblioteken i världen innehållandes manuskript och verk som får anses vara unika. Här finns bland annat böcker som tillskrivs Homeros, Sofokles, Platon och Hippokrates.

Totalt handlar det om att läsa in 80000 böcker och manuskript, vilka omfattar ungefär 40 miljoner sidor. För att få plats med allt detta räknar man men att behöva nästan tretusen terabyte lagringsutrymme, och att det tar nio år att slutföra.

Kanske är du intresserad av...