Telia Spotify

Telia köper del av Spotify

Musiktjänsten värd närmare 70 miljarder kronor.

10 juni 2015

Telia Sonera investerar 115 miljoner dollar, eller drygt 950 miljoner kronor, för en ägarandel om 1,4 procent i Spotify, inom ramen för ett strategiskt samarbete. Det innebär att musiktjänsten värderas till omkring 68 miljarder kronor. Bolagen skapar ett gemensamt team med ansvar att leda innovationsprojekten men satsar också resurser och personal inom mediadistribution, kundinsikt, dataanalys och annonsering. Beskedet om Telia Soneras investering i Spotify kommer samma vecka som Apple presenterar sin nya musiktjänst, men Telias VD Johan Dennelind säger att Spotify står väl rustat för att klara konkurrensen och har en god position i och med sitt försprång på marknaden. Huruvida en musiktjänst i stil med Apple Music är någonting som Telia har i sikte vill han inte säga.

Kanske är du intresserad av...