Digitala val

Svenskar vill rösta digitalt

En majoritet av svenskarna går hellre till digitala valurnor.

2 september 2014

En ny Sifo-undersökning visar att nästan två tredjedelar, 67 procent, av svenskarna tycker att det borde vara möjligt att rösta via internet i riksdagsvalet. Mest positiva till internetröstning är man i ålderskategorin 30-49 år där 86 procent av kvinnorna och 82 procent av männen tyckte att det borde vara möjligt. Undersökningen visar också att en majoritet skulle använda sig av möjligheten att rösta via internet om den fanns. I åldersgruppen 30-49 år skulle 71 procent använda sig av möjligheten om den fanns medan motsvarande siffra bland de svarande över 65 år bara är 34 procent.

De som uppgav att de inte skulle använda sig av möjligheten att rösta via internet fick också uppge anledning. Anledningarna till att man inte skulle använda möjligheten om den fanns är framförallt att man vill rösta i vallokal (49 procent) och att man värdesätter traditionen (25 procent).

Bland de yngre är det däremot säkerheten som väcker störst misstänksamhet. 14 procent är rädda för hackare, 13 procent för risken att systemet skulle kunna räkna fel, och 12 procent för risken att valhemligheten inte skulle kunna garanteras.

Kanske är du intresserad av...