Skriver på tangentbord

Socialkontor glömde e-post i ett år

Anmälningar om missförhållanden för barn bland olästa meddelanden.

22 april 2014

Socialkontoret för barn och ungdomar i Västerås glömde kolla mottagningens e-post i ett år efter att konsultchefen som tidigare arbetat på kontoret glömde meddela efterkommande chef om att det fanns ett e-postkonto för socialkontoret. E-postadressen fanns på kommunens webbplats som ett sätt att kontakta mottagningen, och bland det hundratal mejl som hade kommit till e-postkontot fanns bland annat anmälningar om missförhållanden för barn.

Enligt kontoret ska nu all e-post och alla ärenden som skickats till adressen ha gåtts igenom och tagits om hand.

Ärendet har blivit Lex Sarah-anmält till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Kanske är du intresserad av...