Elever och internet 2015

Skolor dåliga på IT

Elever får lära sig för lite om hur IT bör användas.

17 september 2015

En rapport från internetstiftelsen IIS, Eleverna och internet 2015, visar att samtidigt som barn och unga spenderar allt mer tid online, brister skolan i att förmedla nödvändig kunskap och att ge eleverna verktyg som behövs för att kunna hantera det digitala samhället. Rapporten visar att barn och ungdomar är uppkopplade väldigt mycket, nio av tio lågstadieelever använder internet varje vecka och i åldrarna 11-18 har över 90 procent en egen smartmobil och/eller surfplatta. Så gott som alla 11-16 åringar har tillgång till dator, internet och trådlöst nätverk hemma.

Men en slutsats enligt rapporten är att skolorna lär ut för lite om hur IT-samhället kan användas, och helt enkelt använder informationsteknikel fel.

  • I skolan används internet allt för ofta som ett uppslagsverk, inte ett verktyg för kommunikation och skapande, säger Kristina Alexanderson som är chef för IIS skolsatsningar. Våra barn lämnas till att på fritiden och med hjälp av föräldrar och kamrater lära sig hantera och utveckla kunskaper om internet. Skolan måste ta ett större ansvar för att förbereda dagens barn och ungdomar inför framtidens digitala samhälle, till exempel genom att lära ut källkritik, nätikett och hur man skapar sitt eget innehåll på nätet.

  • Internet erbjuder fantastiska möjligheter både för att ta del av andras innehåll samt för att skapa och publicera eget. Vi vill att alla barn och unga under sin skolgång ska får lära sig att ta tillvara internets möjligheter på ett bättre sätt än idag, säger Kristina Alexanderson.

Endast sex procent av eleverna i åldern 11-16 uppger att de någon gång använder internet för att blogga. 66 procent av eleverna i åldern 11-16 uppger att man sällan eller aldrig i skolan pratar om källkritik och hur man kan ta reda på vad som är sant och falskt på nätet. 66 procent av eleverna i åldern 11-16 uppger att man sällan eller aldrig i skolan pratar om hur man kan skydda sig mot mobbning på nätet.

Den vanliga ungdomssysselsättningen på internet är att vara på olika former av sociala nätverk samt musik och film. Även om användningen av Twitter och Facebook minskar bland tonåringar är Facebook det sociala nätverk som flest gymnasieelever använder. Användningen av Instagram och Youtube ökar däremot i alla åldrar. Ser man till daglig användning är det Instagram som är populärast på mellanstadiet (64%) och högstadiet (71%) medan Snapchat är vanligast bland gymnasieeleverna (80%).

Kanske är du intresserad av...