Barn med pekdator

Skärmar nackdel för barns utveckling

Dagligt användande av skärmar gör det svårare för barn att vara sociala.

28 augusti 2014

En studie utförd vid UCLA i Kalifornien, USA, visar att för mycket tid med smartmobiler, pekdatorer och andra skärmar försämrar barns förmåga att interagera socialt.

I undersökningen mätte forskarna hur två barngrupper i sjätte klass kunde bedöma känslor utifrån ansiktsuttryck på bilder och video. Därefter fick ena gruppen tillbringa fem dagar utan tillgång till elektronisk utrustning, medan den andra gruppen fortsatte att använda skärmar som vanligt - totalt 4,5 timmar per dag framför skärmar i skolan och hemma. Efter fem dagar utan skärmar förbättrades markant barnens förmåga att läsa av ansiktsuttryck och känslor, antalet feltolkningar minskade med en tredjedel.

Enligt professor Patricia Greenfield leder för mycket användning av smartmobiler och pekdatorer till att minska barns förmåga att läsa av emotionella uttryck, vilket gör det svårare att förstå vad andra människor känner. Hon säger också att intresset för att använda digitala medier i undervisning har koncentrerats så mycket på fördelarna att man glömt bort nackdelarna. ”När den personliga kontakten ersätts med interaktion via skärmar verkar de sociala förmågorna försämras”, skriver Greenfield.

Projektledaren Yalda Uhls konstaterar att barn inte kan lära sig icke-verbala emotionella signaler från en skärm. "Om man inte övar sig i att kommunicera ansikte mot ansikte kan viktiga sociala färdigheter gå förlorade. Vi är sociala varelser och behöver apparatfri tid", säger Uhls.

Kanske är du intresserad av...