Bitcoin

Piratpartiet använder Bitcoin

Första partiet att acceptera donationer i den ospårbara valutan.

15 december 2014
Piratpartiet

Inför det kommande nyvalet är Piratpartiet det första politiska partiet som tar emot donationer i Bitcoin, en ny valuta som saknar fysisk motsvarighet och bara finns i digital kod, och överföringarna sker helt utan medverkan från banker.

  • Den nya tekniken är decentraliserad, säker, och öppen, och det är Bitcoin ett utmärkt exempel på, säger Anton Nordenfur, Piratpartiets partiorganisatör. Bitcoin tar tillbaka makten över pengarna från bankerna till individerna, och som ett modernt parti är det självklart för oss att använda det.

  • Vår budget är bara en bråkdel av de andra partiernas, och när vi inte får statligt stöd måste vi förlita oss på donationer, berättar Anton Nordenfur. Självklart vill vi göra det så enkelt som möjligt att donera, och där är Bitcoin framtiden.

En annan aspekt av den virtuella valutan är att det är omöjligt att spåra varifrån en transaktion kommer, vilket hindrar tredjepartsinblandning på ett annat sätt än vid traditionella pengasystem, vilket har gjort det till en populär valuta vid illegal handel på internet. Det återstår även att se om det kan komma att ställa till det för partiet enligt den nya lagen som antogs i april i år som säger att om ett parti har tagit emot ett bidrag till ett värde som överstiger ett halvt prisbasbelopp ska även bidragets storlek, vad det består av och bidragsgivarens identitet redovisas, vilket i praktiken kan bli en omöjlighet vid användandet av Bitcoin.

Kanske är du intresserad av...