Piraternas sablar skramlar över Hollywood

Det är inte längre lönsamt att sälja dvd-filmer, visar en ny undersökning. Piratkopiering sägs vara orsaken.

13 november 2007

En ny rapport från medieanalysföretaget Screen Digest avslöjar att det går långt sämre än på länge för de stora filmbolagen. År 2006 hade de 132 största Hollywoodfilmerna ett sammanlagt underskott på cirka 12,5 miljarder kronor. Den uteblivna inkomsten beror först och främst på minskande försäljning av dvd-filmer. Mer exakt visar trenden att det såldes 12,5 procent färre filmer 2006 än 2005.

Samtidigt faller priserna på dvd-filmer, och försäljningen av HD dvd- och Blu-Ray-filmer - den väntade nya inkomstkällan för Hollywood - har på grund av formatkriget ännu inte nått upp till önskad nivå.

Filmbranschen själv anser att kräftgången beror på konsumenternas omfattande kopiering av dvd-filmer. Analysföretaget Screen Digest håller med, men föreslår att filmbolagen bör bromsa nedgången genom att till exempel sänka filmstjärnornas miljongage.

Kanske är du intresserad av...