Svampodling

Serverhallar och svamp

I framtiden kan datorhallar kombineras med odlingshallar.

6 mars 2016

Det är inte bara Facebook som har upptäckt att norra Sverige är en praktisk plats att placera stora datorhallar, bland annat för den smidiga tillgången på kyla för att hålla ner temperaturen i serverhallarna.

Dessa datorhallar producerar även en hel del värme som behöver ledas bort, men att bara låta överskottsvärmen strömma rakt ut i luften är inte acceptabelt ur ett hållbarhetsperspektiv menar forskare på Luleå tekniska universitet.

Bitcoin och husshållning? Därför kommer man tillsammans med Bitcoinföretaget KNC Miner, Hushållningssällskapet och Sveriges lantbruksuniversitet att undersöka om spillvärmen kan användas för att värma växthus.

Det första steget är att mäta hur mycket värme som strömmar ur KNC Miners datahallar, och hur mycket av den som kan tas tillvara. Eftersom temperaturerna är relativt låga, mellan 25 och 50 grader, är det inte ett alternativ att pumpa värmen direkt till ett fjärrvärmenät. Då föddes idén att i stället direktansluta växthus för svampodling till datahallen.

Kanske är du intresserad av...