Harddrive

Helium i hårddiskar

Western Digital använder helium för att skapa effektivare hårddiskar.

5 november 2013

Hårdvaruföretaget Western Digital har börjat tillverka hårddiskar för servrar och datacenter där man ökar effektiviteten med hjälp av helium. I stället för att låta luft leda bort värme via lufthål, placeras de magnetiska skivorna i hermetiskt förslutna utrymmen som fyllt med helium. Även om tekniken som sådant är mer avancerad än den traditionella med luftkylning, anser företaget att fördelarna uppväger nackdelarna. Bland annat leder helium värme bättre än luft och gör det lättare att utnyttja metallchassit som kylelement, dessutom ger helium lägre friktionsvärme när skivorna roterar, vilket sänker temperaturen ytterligare.

Den nya tekniken gör det även möjligt att skapa hårddiskar som innehåller fler skivor, vilket gör att man kommer att kunna sänka strömförbrukningen, eftersom servrar klarar sig med färre hårddiskar för att uppnå samma mängd lagringsutrymme.

Kanske är du intresserad av...