radarcat

Googles nya sensor är ren magi

RadarCat kan känna skillnad på världens alla material.

15 november 2016 av Mikkel Jacobsen

Det är bara en liten vit platta, men så snart den kommer i kontakt med ett föremål, kan den på en bråkdels sekund registrera vad det är. Sensorn kan inte bara skilja mellan apelsiner och äpplen, den kan visa vilka material ett objekt består av.

Sensorn vet inte vad det är för specifik pryl, men den lär sig vartefter nya objekt läses in och katalogiseras. Nya material och kombinationer registreras, varvid sensorn kan lära sig att känna igen liknande objekt. Forskarna kallar tekniken för RadarCat.

Den här videon visar hur den fungerar:

Många möjligheter

Tekniken öppnar för många spännande möjligheter. Videon visar bland annat hur en telefon med sensorn ändrar layout beroende på om användaren har handskar på sig eller inte. Videon visar även att sensorn känner skillnad på om ett glas innehållet vätska eller om det är tomt. Det skulle till exempel kunna användas på restauranger, så att personalen vet när det är dags att fylla på gästernas glas. Sensorn kan även användas inom avfallshantering, för att se till att olika material automatiskt sorteras rätt.

För tillfället är det bara fantasin hos personalen i Googles laboratorier som sätter gränserna för vad RadarCat kan användas till.

> Läs mer om ny teknik

Kanske är du intresserad av...