Dyslexi

Ny metod upptäcker dyslexi

En minut ger 95 procents träffsäkerhet.

14 oktober 2015

Det svenska företaget Optolexia, grundat av forskare från Karolinska Institutet i Stockholm, arbetar med teknik för att upptäcka lässvårigheter betydligt tidigare genom att läsa av och analysera ögonrörelser. Metoden bygger på mer än 25 års forskning kring läs- och skrivsvårigheter med fokus på hur dyslexi yttrar sig i ögonrörelser och är tänkt att lanseras i Sverige i slutet av året. Testerna med den nya tekniken tar under en minut per elev att genomföra och har en träffsäkerhet runt 95 procent både vad det gäller att identifiera och utesluta dyslexi, och kan även utföras av skolan själv.

Metoden bygger på forskning som visar att dyslexi medför avvikande ögonrörelser vid läsning, och handlar om att med hög precision mäter ögonrörelser när eleven läser en text på en datorskärm. De inspelade ögonrörelserna analyseras sedan i en molntjänst som utvecklats i samarbete med Microsoft. Där används Microsofts maskininlärning (Azure Machine Learning) och statistiska algoritmer som analyserar och jämför elevens ögonrörelsemönster med ett unikt material av ögonrörelsemätningar av andra barn med och utan dyslexi. Genom en webbportal kan sedan skolan ta del av resultatet som presenteras i en rapport per elev.

  • Det är viktigt att påpeka att dyslexi inte är ett syn- eller ögonrörelseproblem utan har att göra med svårigheter i hjärnans avkodning av språkets ljudmässiga uppbyggnad. Detta avspeglar sig emellertid i ögonrörelserna hos dyslektiker vid läsning och det är därför ögonrörelser fungerar som en markör för dyslexi, säger Mattias Nilsson Benfatto som är forskare på KI och medgrundare av Optolexia.

Omkring var 15:e barn har dyslexi vilket betyder 1-2 elever per klass. I Sverige har omkring 600 000 personer dyslexi och den samhällsekonomiska kostnaden för dyslexi uppskattas till flera miljarder kronor årligen.

Kanske är du intresserad av...