Lantmäteriet Minecraft

Myndigheter tar hjälp av Minecraft

Svenska myndigheter har börjat använda sig av spelet Minecraft.

17 november 2015

Tidigare har bland annat svenska skolor och arkitekter tagit hjälp av det svenskutvecklade spelet Minecraft, men nu har dessutom två svenska myndigheter börjar använda det kubistiska spelet.

Förvaltningsmyndigheten SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har som ett led i arbetet att öka intresset för geologi anlitat utvecklare för att skapa BetterGeo, vilekt kan beskrivas som en modifikation av spelet som lägger till extra mycket geologi. Man har bland annat bytt ut alla mineraler och stenarter i spelet mot verkliga motsvarigheter, samt lagt till nya saken att bygga med dessa material.

"Givetvis är geologin och processerna i modden många gånger förenklade – verkligheten är som bekant komplex – men vi tror ändå att BetterGeo ger en första kontakt med geologiska begrepp och material. Den mer verklighetsbaserade geologin ger dessutom ytterligare en dimension. Som spelare blir du än mer skattjägare och utforskare när du inser att för att hitta till exempel diamanter måste du först hitta kimberlit, att guld kan gömma sig både kvartsgångar och flodbäddsmaterial och att blomman viscaria kan indikera att det finns koppar i marken."

För den som har tillgång till spelet och vill testa SGU:s modifikation finns den att ladda hem på adressen www.sgu.se/bettergeo/ och det är gratis.

Även Lantmäteriet satsar på Minecraft, men på så sätt att man arbetar med att släppa kartor till spelet som baserar sig på de verkliga kartorna över Sveriges kommuner.

"Vi vill att vår kartinformation ska komma till nytta i hela samhället. Därför jobbar vi för att göra den tillgänglig enkelt och gratis för alla. Att vi tjuvstartar med att släppa kartorna även i Minecraft före julafton är ett led i arbetet att även få den yngre generationen att använda och se möjligheterna med geodata från Lantmäteriet."

Minecraft-världarna genereras för respektive kommun. En kommun i en Minecraft-värld kan innehålla flera hundra miljoner block. När spelet startar befinner man sig i en översiktlig karta. Från kartan kan man hoppa till olika platser i kommunen. Varje block motsvarar cirka 8 meter i verkligheten. (I framtiden, när mer detaljerad kartinformation öppnas, så kan noggrannheten ökas). Det blir mycket data men det finns vissa begränsningar. T ex så kan inte världen rymma hela berg på höjden, så världen blir lite plattare än i verkligheten.

Kartorna kommer att släppas den 18 december.

Kanske är du intresserad av...