Library

Myndigheter allt mer välbesökta på internet

Allt fler använder myndigheters webbplatser visar ny undersökning från SCB.

5 november 2013

Enligt en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån SCB blir det allt vanligare att hämta information från myndigheters webbplatser. Under det senaste året har nästan 75 procent i åldern 16-74 har gjort det, vilket kan jämföras med 2008 då motsvarande andel var 53 procent. Nästan hälften av befolkningen har dessutom laddat hem eller skickat blanketter via myndigheters webbplatser. Undersökningen visar att det främst är yrkesverksamma högutbildade som använder myndigheters webbplatser, men det är även en betydande ökning för hushåll med flera vuxna eller barn och där hushållsinkomsten är större än 25 000 kronor. Däremot är det ingen större skillnad mellan könen.

Det har även blivit vanligare att deklarera via internet, mer än 45 procent av befolkningen har gjort under det senaste året. Ungefär 25 procent har sökt ersättning eller laddat ner/beställt personliga handlingar via offentliga e-tjänster. Nästan 20 procent av personerna i åldern 16-74 har använt bibliotekstjänster via nätet och var tionde person har gjort flyttanmälan via webben.

Den enda könsmässiga skillnaden när det handlar om att använda offentliga e-tjänster handlar om att utnyttja bibliotekstjänster, där 23 procent av kvinnorna har använt möjligheten under det senaste året, men bara 13 procent av männen.

Kanske är du intresserad av...