Mina meddelanden

Mina Meddelanden växer

Fler och fler ansluter sig till den digitala meddelandetjänsten.

23 mars 2015

Mina Meddelanden, den statliga tjänsten för digitalpost, fortsätter att växa. Förra året anslöts sig bland andra Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Transportstyrelsen, och nu ansluter sig även Statens tjänstepensionsverk (SPV) till tjänsten. Det betyder att du som är eller har varit statligt anställd kan få dina pensionsbesked för den statliga tjänstepensionen digitalt via Mina meddelanden i stället för i brevlådan.

Mina meddelanden har tagits fram i samarbete med Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket och regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att förvalta tjänsten. Om du inte redan har skaffat en digital brevlåda hos tjänsten, kan du göra detta på www.minameddelanden.se.

Kanske är du intresserad av...