Radiotjänst

Lavinartad ökning av överklaganden

Kravet på TV-avgift för innehavare av pekdatorer och datormobiler har fyrdubblat antalet överklaganden.

29 oktober 2013
SVT i mobilen

Sedan de nya reglerna för TV-avgiften infördes för att även omfatta pekdatorer och datormobiler har antalet överklaganden ökat med 400 procent hos förvaltningsrätten i Luleå, den instans som hanterar klagomål på Radiotjänsts beslut.

Under perioden januari-oktober 2011 och samma period 2012 tog domstolen emot 137 respektive 125 mål från Radiotjänst. Januari-oktober 2013 är siffran 544 mål. Även om man inte går in i detalj på vad de olika målen handlar om, så är det enligt Förvaltningsrätten troligast att det är just de nya reglerna som är den främsta orsaken.

Än så länge har Förvaltningsrätten i Luleå har hittills gått på Radiotjänsts linje och kommer troligtvis att göra detta även i fortsättningen. Detta efter den vägledande domen från Kammarrätten i Sundsvall där en man i Skåne ansåg att han inte borde behöva betala TV-avgift eftersom hans datorutrustning inte hade någon programvara för tv-mottagning. Kammarrätten gick dock på förvaltningsrättens linje och avslog mannens överklagande.

Kanske är du intresserad av...