Postlogo

Kraftig ökning av e-handel

Svenskarna köper allt mer via internet, det visar Posten och HUI:s e-barometer för 2010.

21 februari 2011

E-handelsförsäljningen steg med 15,6 procent under sista kvartalet förra året. Det är den högsta tillväxten sedan 2008. Det visar Postens och Handelns Utredningsinstituts e-barometer.

E-handeln i Sverige omsatte 25 miljarder under 2010 och utgör i dag 4,6 procent av försäljningen i detaljhandeln. 43 procent av alla svenskar e-handlar minst en gång i månaden.

Även e-handel via mobiltelefoner ökar kraftigt. 19 procent av alla som har en datormobil har vid något tillfälle handlat varor via telefonen.

  • Den kraftiga tillväxten för e-handeln under 2010 beror framförallt på att näthandelns aktörer gör det allt enklare för privatpersoner att vara smarta konsumenter. Allt fler konsumenter anser att det är bekvämare och mer prisvärt att köpa en vara på nätet än i butik. Tillväxten för smarta mobiler och fler mobilanpassade webbutiker kommer att driva på denna utveckling ytterligare, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på Posten.

  • E-handelns tillväxt är återigen på de höga nivåer vi såg före finanskrisen. E-handeln har klarat krisen bra och väntas få ytterligare fart de närmaste åren. Lågkonjunkturen har gjort konsumenten mer prismedveten, vilket passar e-handeln bra med konkurrenskraftiga erbjudanden och möjlighet för konsumenten att informera sig före köp, säger Jonas Arnberg på Handelns Utredningsinstitut.

Kanske är du intresserad av...