Kopieringsavgift på molntjänster

Kopieringsavgift på molntjänster

EU-kommissionens förslag att införa kopieringsavgifter på molntjänster drabbar även privatpersoner.

4 oktober 2012

De flesta EU-länder har redan i dag en så kallad privatkopieringsavgift på bland annat hårddiskar, tomma cd-skivor och usb-minnen. Avgiften finns för att kompensera upphovsrättsinnehavare när musik och film kopieras för privat bruk. Nu föreslår EU-kommissionen att även nätbaserade lagringstjänster ska förses med samma avgift.

Införandet av en sådan avgift kan dock komma att ställa till med en rad problem, bland annat i de fall där lagringstjänsterna är gratis som exempelvis Skydrive, Google Drive och Dropbox. EU-kommissionen säger att detta kommer att utredas, liksom hur en lösning för tjänster med variabelt lagringsutrymme ska se ut. Ett införande av kopieringsavgifter skulle även kunna komma att påverka onlinetjänster som redan betalar ersättning till upphovsrättsinnehavare, bland Itunes och Spotify.

Om en kopieringsavgift införs, kan det medföra förhöjda kostnader för alla former av onlinelagring där det är möjligt att lagra bland annat musik, oavsett om utrymmet används för det ändamålet eller inte.

Kanske är du intresserad av...