USB memory stick

Kassettskatten lever vidare

Nu blir USB-minnen och externa hårddiskar dyrare.

25 oktober 2012

Om tre månader kommer priset på USB-minnen och externa hårddiskar att gå upp. Detta efter en dom i skiljenämnden angående det som har kallats kassettskatten. Anledningen till domen är att skiljenämnden gett Copyswede rätt i tvisten mot Universalmediaalliansen, och anser i domen att externa hårddiskar och usb-minnen är särskilt ägnade för privatkopiering.

Tanken med den så kallade kassettskatten är att upphovsmakare till musik, film och annan sorts media ska få ersättning även om materialet sprids via dessa enheter.

Resultatet av domen blir att om tre månader kommer USB-minnen och externa hårddiskar att bli dyrare på grund av skatten. Grundavgiften kommer att höjas från dagens 40 kronor för externa hårddiskar. För USB-minnen kommer varje gigabyte lagringsutrymme över två gigabyte att kosta en krona extra upp till 80 gigabyte.

Parterna står dock fortfarande långt ifrån varandra efter domen, och Klas Elm, vd för Elektronikbranschen, säger att man hela tiden arbetat mot kostnaden och att det är ett bakåtsträvande sätt att ersätta upphovsmakare. I ett pressmeddelande säger han att "Ingen ifrågasätter upphovsmäns rätt att få betalt för sina alster. Men att via gårdagens kassettbandsskatt ta betalt av dagens konsumenter som köper ett USB-minne eller en hårddisk är inte rätt väg."

Copyswedes vd Mattias Åkerlind är av en annan uppfattning, och säger i ett eget pressmeddelande "Dagens utslag i skiljenämnden visar att upphovsrättslagen är väl rustad att följa den tekniska utvecklingen så som den är tänkt att göra. Nämndens beslut understryker också det självklara i att möjligheten att kopiera för privat bruk förutsätter att rättighetshavarna också kompenseras för den kopiering som sker."

Kanske är du intresserad av...