Hitta dina gener på nätet

Spotta i ett glas och utforska dina egna gener på nätet. Ett amerikanskt företag analyserar din genetiska information, så att du kan få veta den statistiska sannolikheten för att du drabbas av vissa ärftliga sjukdomar.

19 december 2007

Företaget som erbjuder tjänsten heter 23andMe och vill hjälpa personer med att förstå sina gener, analysera dem och sortera ut väsentliga faktorer om exempelvis ens ursprung, ärftliga sjukdomar och karaktärsdrag. Om man tycker att det låter som en god idé beställer man ett provrör som man returnerar med ett salivprov. Fyra till sex veckor senare får man ett lösenord så att man kan hämta den genetiska sanningen om sig själv.

Men det finns en risk för att man får veta något obehagligt om sig själv, som till exempel sjukdomar eller att ens pappa inte är ens biologiska pappa, och andra överraskningar som har med ens arvsmassa att göra.

23andMe är känt eftersom en av dess medgrundare är gift med Sergey Brin, som grundade Google. Google har även skjutit till flera miljoner dollar till det internetbaserade projektet, som än så länge bara är till för kunder i USA. Men DNA-analysen har sitt pris, nämligen 999 dollar, cirka 6500 kronor.

Kanske är du intresserad av...