Fildelning

Fildelare fälld i HD

Höga böter i prejudicerande dom om fildelning.

9 december 2014

Högsta domstolen har kommit med en fällande dom i ett mål angående fildelning, men trots åklagarens krav på fängelse blev domen i dryga böter. Den dömde mannen laddade hem och delade med sig av 60 filmer, även om 57 av filmerna delades under en mycket kort tid. En av anledningarna till att fallet togs upp i Högsta domstolen var för att avgöra vilket straffvärde brottet har.

Totalt prövades mannen för 51 fall av brott mot upphovsrättslagen och dömdes av domstolen till 180 dagsböter. Mannen dömdes tidigare i hovrätten till 160 dagsböter.

Enligt vice riksåklagare Kerstin Skarp ansåg riksåklagaren att det var viktigt att Högsta domstolen prövade ärendet eftersom fildelning är mycket vanlig och ofta består av återkommande och vanemässiga gärningar under längre tid.

Kanske är du intresserad av...