Fler letar längre tid efter information

Din tid går åt till att leta

Allt mer av din arbetstid går åt till att leta efter den information du behöver, en jakt som inte alltid är framgångsrik.

16 maj 2012

Marknadsundersökningsföretaget YouGov har på uppdrag av Canon genomfört en undersökning om svenskarnas informations- och kommunikationsbeteenden i arbete och studier. Undersökningen visar att fler människor lägger allt mer av sin tid på att leta efter information. Många gånger fattas beslut utan tillräckligt beslutsunderlag på grund av att informationen helt enkelt är för svår att hitta.

Allt mer studietid och arbetstid går åt till att leta efter information och den grupp som lägger en halvtimme eller mer om dagen på att leta har ökat drastiskt på bara drygt ett år, från 43 till 47 procent. Bryter man ner resultatet ned ytterligare visar det sig att en fjärdedel (26 procent) lägger mellan en halvtimme och en timme om dagen åt letande, vilket motsvarar 10-20 timmar i månaden.

Över hälften av personerna i undersökningen (52 procent) uppgav att de fattar beslut utan tillräckligt beslutsunderlag varje vecka, trots att de vet att informationen finns. Orsaken är att informationen upplevs som för svår eller tidsödande att hitta. Statistiken visar också att det är skillnad mellan män och kvinnor. Dagligen fattar var femte man (21 procent) beslut grundade på otillräckliga informationsunderlag, vilket är nästan dubbelt så många jämfört med kvinnorna, där motsvarande andel är 13 procent.

Trots att informationen upplevs som svår att hitta är det ändå vanligt att den hamnar i orätta händer. 75 procent av de tillfrågade kommer ibland över material eller information som inte är ämnat för dem. Vanligast är att informationen hamnar i fel händer vid skrivaren, därefter kommer intranät eller liknande och på tredje plats kommer den egna e-postlådan.

Kanske är du intresserad av...