Brevlådor

Digitala brevlådan växer

Mina Meddelanden får första externa partnern.

22 oktober 2014

Mina meddelanden är en tjänst som gör att användaren samlat och säkert kan ta emot myndighetspost digitalt istället för på papper, utan risk för att någon obehörig kommer åt den. Tjänsten utvecklas av sju myndigheter i samverkan, och regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att förvalta tjänsten.

Fram till nu har den statliga brevlådan Min myndighetspost varit den enda som varit knuten till Mina meddelanden, men nu ansluts den första externa aktören, genom företaget Brings digitala brevlåda Digimail.

I dag är fyra myndigheter anslutna till Mina meddelanden: Bolagsverket, Skatteverket, Swedish University Computer Network (SUNET) vid Vetenskapsrådet och Transportstyrelsen. Den 20 mars 2014 anslöt sig den första kommunen (Tomelilla) och till årsskiftet planerar bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att ansluta sig, men även fler kommuner är på gång.

– I dagsläget har ungefär 100 000 privatpersoner och företag tjänsten Mina meddelanden och den statliga digitala brevlådan Min myndighetspost. Vår avsikt är att Mina meddelanden ska vara det dominerande sättet att ta emot myndighetspost i framtiden. Jag tror på en ökning när fler myndigheter och kommuner börjar skicka brev digitalt och när det finns fler digitala brevlådor att välja bland, säger Håkan Johansson, projektledare för Mina meddelanden.

Den som inte redan har skaffat sig en digital brevlåda kan göra det på minameddelanden.se.

Kanske är du intresserad av...