Mina meddelanden

Digital post kan bli obligatorisk

Skatteverket vill få fart på användning av säker digital myndighetspost.

3 mars 2016

Skatteverket föreslår krafttag för att post från myndigheter och andra offentliga aktörer ska hanteras digitalt i stället för på papper. Det är på regeringens uppdrag som Skatteverket har lämnat en rapport med förslag på hur användningen av säker digital myndighetspost ska öka. I regeringsuppdraget ingår även att verka för att företagen ansluter sig till Mina meddelanden.

  • Trots att möjligheten att få säker digital post från myndigheter har funnits i flera år är det alldeles för få som har anslutit sig till tjänsten, säger generaldirektör Ingemar Hansson.

Digital post är säkrare för mottagaren, som använder e-legitimation för att läsa den. Man kommer åt sina brev överallt och vet alltid var de finns. All myndighetspost samlas på ett ställe, vilket ger bättre överblick. Myndigheterna å sin sida sparar portokostnader och samhället sparar miljön.

Skatteverkets rapport visar att det krävs aktiva åtgärder för att öka anslutningen till säker digital myndighetspost. I rapporten föreslår Skatteverket bland annat:

  • Att regeringen gör det obligatoriskt för myndigheter att ansluta sig till Mina meddelanden och att de informerar om säker digital post.

  • Att offentligt finansierade verksamheter, som friskolor och vårdföretag, ges möjlighet att skicka meddelanden på samma villkor som myndigheter och kommuner

  • Att breda kommunikationsinsatser om digital myndighetspost genomförs.

  • Att regeringen ger myndigheter i uppdrag att ansluta information av servicekaraktär till Mina meddelanden samt att enbart skicka informationen den vägen. Det kan till exempel handla om att pass eller körkort behöver förnyas.

  • Att det blir obligatoriskt för aktiebolag att ansluta sig, med undantag för de som inte kan få svensk e-legitimation samt med möjlighet till nödvändiga dispenser.

  • Att låta Skatteverket och andra myndigheter välja ut ett antal lämpliga ärenden där ansökan kan ha som obligatoriskt villkor att användaren är ansluten till Mina meddelanden.

  • Vi planerar även för att redan nästa år betala ut skatteåterbäringen i april till privatpersoner som är anslutna till Mina meddelanden, säger Ingemar Hansson.

Om du inte redan har anslutit dig till Mina meddelanden, kan du göra det på adressen www.minameddelanden.se.

Kanske är du intresserad av...