tetris

Datorspel kan förbättra synfel

Spelterapi effektivare än konventionell behandling.

24 april 2013

Amblyopi kallas också "lazy eyes" och är ett synfel som traditionellt behandlas genom att man sätter en lapp för det friska ögat för att tvinga det sjuka att arbeta hårdare. Men nu har kanadensiska forskare framgångsrikt behandlat synnedsättningen med hjälp av datorspelet Tetris och specialglasögon. Forskargruppen lät halva gruppen, nio personer, bära en slags videoglasögon medan de spelade. Glasögonen visade de fallande figurerna för ena ögat och de figurer som samlat på hög för det andra ögat. Spelet går ut på att ordna de fallande figurerna och försökspersonerna fick spela en timma per dag i två veckor. Den andra gruppen fick liknande glasögon, men dessa visade både de fallande och de staplade blocken för det sjuka ögat och täckte synfältet för det friska ögat. När de två veckorna gått visade det sig att de som använt sig av båda ögonen hade förbättrat sin syn mer än de som bara fått använda det ena ögat. De som haft ena ögat täckt fick då prova första gruppens glasögon där båda ögonen användes. De förbättrade också sin syn avsevärt. Enligt forskarna kan vilket datorspel som helst användas, det är när båda ögonen tvingas till samarbete som synen förbättras. Studien presenteras i den vetenskapliga tidskriften Current Biology.

Kanske är du intresserad av...