World of Waracraft

Datorspel förbättrar språket hos barn

Ny forskning visar tydligt samband mellan datorspel och kunskaper i engelska.

8 juli 2014

Forskade vid Göteborgs och Karlstads universitet har studerat sambandet mellan datorspel och kunskaper i engelska. I studien ingick 76 barn i åldrarna 10 och 11 år, och genom bland annat frågeformulär försökte forskarna samla in data om samtliga tillfällen då barnen kom i kontakt med det engelska språket. Resultaten visar på ett tydligt samband mellan datorspelande och engelskakunskaper.

De barn som spelar mycket har ett markant bättre ordförråd på engelska, enligt forskarna. Det visade sig att de spel som gör mest för inlärningen är onlinerollspel, som till exempel det populära World of Warcraft, där barnen ständigt måste interagera med andra spelare och måste kunna förstå och göra sig förstådda på engelska för att kunna samarbeta.

Studien visade också att pojkar spelar lite mer än dubbelt så mycket som flickor i samma ålder. Pojkarna i studien spelade i genomsnitt 11,5 timmar i veckan. Flickorna spelade i genomsnitt 5,1 timmar i veckan, men spenderade å andra sidan mer tid på Facebook än pojkarna. Flickorna lade 11,5 timmar på sociala medier, pojkarna 8 timmar.

Kanske är du intresserad av...