Simulering av människor

Datorer simulerar människor

Nu ska arbetsskador minskas med hjälp av människosimuleringar.

15 december 2014

I dagerns industrivärld används ofta datorsimuleringar för att simulera arbetsmoment och därmed försöka effektivisera produktionen redan innan det testat i verkligheten. Nu ska man använda samma upplägg för att minska risken för arbetsskador inom bilindustrin genom att simulera de mänskliga arbetsmomenten.

Det är Ali Keyvani, doktorand på Chalmers och anställd på Högskolan Väst och Innovatum AB, som vill bidra till att förbättra hälsan genom att skapa datormodeller som baseras på mänskliga rörelser.

  • Arbetsrelaterade belastningsskador orsakas av flera faktorer som statiskt arbete och rörelser eller positioner som belastar kroppen. Detta kan undvikas om man simulerar och studerar rörelserna redan i produktutvecklingsfasen. Datoranalyser gör det möjligt att upptäcka potentiella brister i förväg, säger Keyvani.

Genom att skapa mer detaljerade modeller för mänskliga rörelser hoppas man kunna ta fram effektivare produktionssimulatorer vilka ska leda till en arbetsmiljö som kommer att vara betydligt skonsammare och minska riskerna för muskel- och skelettskador.

Kanske är du intresserad av...