ABF Utbildning

ABF vidareutvecklar spelutbildning

Ett treårigt utbildningsprojekt har inletts mellan ABF och Svenska E-sportföreningen.

14 december 2011

Studieförbundet ABF kommer tillsammans Svenska E-sportföreningen (SESF) att under en treårsperiod anordna utbildningar som handlar om datorspelande, och de första studiecirklarna startar redan under 2012. Det är däremot inte ett helt nytt område för ABF, eftersom det redan nu finns studiecirkelmaterial tillgängligt för utbildning av e-sportdomare.

Bland annat ska ABF och SESF gemensamt ta fram studiematerial som omfattar gruppdynamik, genusperspektiv på dataspelande och förståelse för spel av olika slag. Enligt ABF är målet att "stödja och utveckla en starkt växande folkrörelse, och stärka dess bildnings-, kultur- och studietradition".

ABF

Kanske är du intresserad av...