www

Webben fyller 20

Webben är en så viktig del av våra liv nu för tiden att vi glömmer bort att det faktiskt inte är så länge sedan den inte fanns.

22 augusti 2011

Den 6 augusti 1991 skrev webbens grundare Tim Berners-Lee om sina idéer för World Wide Web i nyhetsgruppen alt.hypertext. Det är detta som blev grunden för det som vi i dag känner som World Wide Web, eller webben.

Hans uppfinning går dock ännu längre tillbaka. På 80-talet jobbade Berners-Lee vid forskningsinstitutet CERN, där han arbetade med en teknik för fysiker att dela information med varandra via datorer. År 1989 var arbetet klart och resultatet var en serie protokoll som gjorde det möjligt att visa text och bilder på webbsidor. Publiceringsdatumet för Berner-Lees artikel anses vara startdatumet för webben.

Kanske är du intresserad av...