Bredband

USA får nytt bredband

Samma uppkoppling, men med nya definitioner.

3 februari 2015

Överallt pratas det som bredband, men en del av bredbandsbegreppet handlar om att definiera vad som är bredband och inte. För fem år sedan fastställde amerikanska telestyrelsen Federal Communications Commission, eller FCC, att för att något ska få kallar bredband måste en internetuppkoppling klara av minst 4 megabit per sekund. Nu har dock FCC beslutat att ändra definitionen till att den nya miniminivån för bredband är en nedladdningshastighet på 25 megabit per sekund i kombination med en uppladdningshastighet på minst 3 megabit per sekund. Samtidigt ville en del ledamöter gå ännu längre och sätta minimihastigheten på 100 megabit per sekund.

På vår sida av Atlanten är definitionerna betydligt lägre, enligt svenska Post- och telestyrelsen går gränsen för bredband vid 2 megabit per sekund, medan det enligt OECD, EU och ITU räcker med 0,25 megabit per sekund för att få kallas bredband.

Kanske är du intresserad av...